Son konular

Nabi

Osmanlı döneminin en dikkat çeken şairlerinden olan Nabi 1642 senesinde Şanlıurfa’da doğmuştur.Yokluklarla dolu bir çocukluk yaşayan Nabi, 24 yaşında İstanbul’a gitmiştir ve burada şiirleriyle tanınmaya başlamıştır. İstanbul’da geçirdiği dönemde pek çok kişiyle iyi ilişkiler kurmuş, dostlar edinmiş ve şiirlerini paylaşmıştır. Özellikle sarayla olan yakınlığı onun daha sonraları ününü arttırmasında etkili olmuştur. Zaman sonra çok sevdiği Mustafa Paşa’nın vefatı üzerine Halep’e gider ve asıl eserlerini kaleme alacağı yer olan Halep’te 25 yıl kalır. Daha sonra arasının da iyi olduğu Halep Valisi Baltacı Mehmet Paşa sadrazam olunca Nâbi’yi yanına alır. Bu dönemlerde Nâbi Darphane Eminliği, Baş mukabelecilik gibi görevlerde bulunur.Ayrıca güzel bir sese de sahip olduğu söylenen Nabi ‘Seyid Nuh’ ismiyle pek çok besteye de imza atmıştır.Son derece esprili bir kişiliğe sahip olduğu söylenen Nabi 1712 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Zamanın edebiyatçıları tarafından kendisine verilen ‘Şeyh-üş-Şuarâ’ ünvanıyla şiir yetkinliğinin zirveye ulaştığı kanıtlanmış oldu. Hayriyye adlı mesnevisi, 1857’de Fransızcaya tercüme edilerek Paris’te yayınlandı ve eserleri uluslar arası boyut kazandı. Divan Katipliği yaptığı esnada IV.Mehmet Han ile Lehistan seferine katılmış ve Kamaniçe Kalesinin fethi üzerine tarih düşürerek yazdığı “ Düşdi Kamençe kısmına nûr-ı Muhammedî ” şiiri, kale kapısına işlettirildi. Sanat çevresinde oldukça aydın, bilge ve hoş sohbet bir kişi olarak tanınan Nabi’nin sanat yaşamını inceleyelim.

Sanatçı kişiliğine değinmek gerekirse ; Nabi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde yaşaması toplumdaki bozukluklara tanık olmasına sebep olur ve bu duygular eserlerine yansır. Yönetimdeki bozukluklar, aksaklıklar ve toplumdaki dejenerasyon etkisini Nabi üzerinde gösterir ve bu negatif durumlar onu didaktik şiir yazmaya iter. Eserlerinde yönetimi, toplum sorunlarını, ruhsal bozuklukları ve yozlaşmayı eleştirir. Onun şiir anlayışına göre insan hayatı şiirin bir parçası olmalı ve sanat toplumdan uzaklaştırılmamalı, aksine iç içe olmalıdır.Bu yüzden yer yer bu sorunlara çözümler üreten Nabi’nin şiirinde öğütsel etkiler ağır basar. Toplum sorunlarına ilgili olmasından ötürü, tavsiyelerinin herkes tarafından rahatça anlaşılmasını istemiş ve eserlerini yalın bir dille yazmış ve süssüz nazmı tercih etmiştir. Osmanlı duraklama devrinin en etkin şairlerinden biri olmuş, nasihat ve tavsiyeleriyle topluma yol göstermiştir.

Başlıca eserleri :
•    Dîvân
•    Hayriyye
•    Hayrabâd
•    Tuhfetü’l Haremeyn
•    Surname
•    Fatihnâme-i Kâmaniçe
•    Zeyl-i Siyer-i Veysi
•    Münşeat

Hakkında betul

Bunları da okuyun...

Fuzuli

1495 senesinde günümüzde Irak sınırlarında bulunan Hille şehrinde doğmuştur. Asıl adı Mehmet olan Fuzuli’nin büyük …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir