Son konular

Harezmi

Harezmî, 8. ve 9. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk âlimidir.M.S 780 Yılında Orta Asya’da Harezm’de doğmuştur.İlköğrenimini tamamladıktan sonra Bağdat’a ilim tahsili için gitmiştir. Abbasi Halifesi Me’mun kurmuş olduğu bağdat kütüphanesinin idaresini kendisine vermiştir.Burada yapmış olduğu çalışmaları neticesinde Matematik alanında , 1 ve 2 bilinmeyenli denklemleri analitik(sayısal) yollarla çözümlerini bulmuş ve ayrıca 1 bilinmeyenli denklemlerin cebirsel metodlarla çözülebileceğini ispatlamıştır.Ayrıca dünya üzerinde “0” rakamını ilk kullanan Müslüman Türk âlimidir.Harezmi daha sonraki yıllarda Hindistana gitmiş ve buradaki bilim kuruluna başkanlık etmiştir. Ayrıca Matematik’te onluk sayı tabanını kullanarak 1 bilinmeyenli cebirsel denklemleri çözmüştür.Harezmi’nin bu çalışmalarından sonra Hindistan’da “onluk sayı tabanı” alanındaki çalışmalar ve “Cebir “ ciddi anlamda ilerleme göstermiştir.Harezmi’nin çok sayıda bilinen ve dünya üniversiteleri tarafından müfredata kabul görmüş eserleri mevcuttur.Bunlardan en önemlisi “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eseridir. Bu eser doğu ve batının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.Harezmi aynı zamanda bugünkü bilgisayar bilimi ve lojik elektroniğin temeli olan 2′lik(binary) sayı sistemini de bulmuştur. Algoritma ve Lojik elektroniğin temellerini atmıştır. İngilizce’deki “algorithm” kelimesi sözcüğü de Harezmî’nin Latince karşılığı olan “Algoritmi”den türemiştir. Yine İngilizce’deki “algebra” ve bunun Türkçe’deki karşılığı olan “cebir” sözcüğü, Harezmî’nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan “el-cebr”den gelmektedir. Kelimeler arasındaki benzerlik bunu açıkça göstermektedir. Harezmi aynı zamanda “Cebirin Babası” olarak da bilinmektedir.

Hakkında betul

Bunları da okuyun...

Nabi

Osmanlı döneminin en dikkat çeken şairlerinden olan Nabi 1642 senesinde Şanlıurfa’da doğmuştur.Yokluklarla dolu bir çocukluk …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir