Son konular
Ana Sayfa / Gezilecek Yerler / Erzurum / Demirciler Kilisesi (Fetih Camii)

Demirciler Kilisesi (Fetih Camii)

Erzurum şehir merkezinde, Kilise Kapısı yakınlarında, Demirciler ÇArşısında yer alan ve günümüzde Fetih CAmii adıyla bilinen yapıdır. Bakımsız, metruk ve demir deposu olarak kullanılmakta iken, 1997-1998 yılları arasında restore edilmiş ve camiye dönüştürülmüştür.
Kilisenin girişi üzerinde yapım tarihini belirten kitabe, günümüzde mevcut değildir. Plan ve mimari özelliklerinden dolayı 16.-17. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

Kilise, plan yönünden, doğu-batı doğrultusunda, üç nefli, bazilikal bir düzende inşa edilmiştir. 14×22.5 metrelik dikdörtgen bir alan oturtulan kilisenin batı cephesi, narteks bölümünün üzeri, düz dam ile örtülüdür. Narteksin ana ekseninden doğuya doğru açılan yuvarlak kemer formlu giriş kapısı ile naosa ulaşılmaktadır. Naos; ortada dört sütun ve kenarlardaki gömme sütunlar tarafından taşınan kemerler üzerine oturmaktadır. Orta nef, yan neflere nazaran daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Neflerin üzeri, doğu batı doğrultusunda atılmış beşik tonozlar ile kapatılmıştır.

Naos doğusunda, içten ve dıştan yarım yuvarlak şekilli, dışa taşkın apsis yer almaktadır. Apsis nişi, duvar içerisine dikdörtgen şekilli olarak yerleştirilmiştir. Güneydoğu köşesinde de bir niş bulunur. Apsis duvarı, üç adet mazgal pencere ile dışa açılmaktadır. Apsisin iki yanında pastaphorion hücrelerine yer verilmiştir. İçten ve dıştan yarım yuvarlak planlı olan bu hücrelerin, güneydoğu köşelerinde birer niş bulunmaktadır. Hücreler, birer adet mazgal pencereye sahiptirler.

Girişin iki yanında yer alan merdivenlerler, iki katlı düzenlenen narteksin, ikinci katına ulaşılmaktadır. Narteks üzerine gelen batıdaki giriş cephesi, iki kalın plaster ile üçe ayrılmış ve her bölüm içerisine birer pencere açıklığı yerleştirilmiştir. Bu bölümde ayrıca bir haç motifine yer verilmiştir. İki sütun arasındaki haç motifin hemen altında, gülbezek bulunmaktadır.

Kilisenin içerisi oldukça süslü olarak düzenlenmiştir. Özellikle sütun gövdeleri ve başlıklarında, fresko tekniğinde işlenmiş bitkisel ve geometrik kompozisyonlar görülmektedir. Naos kısmındaki beşik tonozun ortasında yer alan, bir eliyle takdis işareti yapan Pantokrator İsa tasviri, fresko tekniğinde işlenmiştir. Madalyon içerisindeki İsa tasvirinden, çevreye onsekiz ok dağıtılmaktadır. Okların dokuzunun ucunda, melek figürlerine yer verilmiştir.

Kilise içerisindeki süsleme grupları, yapının camiiye dönüştürülmesinden sonra, ahşap plakalarla kapatılmıştır. Kilisenin köşeleri, payeleri ve pencereleri düzgün kesme taş, diğer yerleri ise moloz taş ile inşa edilmiştir.

Hakkında betul

Bunları da okuyun...

Pasinler (Hasankale) Kalesi

15. yüzyılda Akkoyunlulardan Hasan Padişahtan adını alan Hasankale’nin Türklerler tanışması, Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında 1048 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir